Leveringsvoorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Vervoer

De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002, versie 2015), gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag. Op tankwagen-/silovervoer: de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 8 inzake arbitrage.

Opslag- en bijkomende werkzaamheden / warehousing:

De Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Expeditiewerkzaamheden

Nederlandse Expeditievoorwaarden, Algemene Voorwaarden van FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018, met uitsluiting van artikel 23 inzake arbitrage.

Betalingen

Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.

Reclamaties kunnen worden ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum.

Op al onze werkzaamheden hanteren wij een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na factuurdatum, met uitzondering van:

  • Invoerrechten en BTW bij invoer: betalingstermijn 2 dagen na factuurdatum
  • Voor overige kosten die betrekking hebben op de invoer van containers: betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Tevens is er de mogelijkheid om de voorwaarden te downloaden via de Stichting Vervoeradres op: https://www.sva.nl/algemene-voorwaarden 

en FENEX https://www.fenex.nl/fenex-voorwaarden.

Downloads / inzien

Via de onderstaande links zijn de verschillende voorwaarden te downloaden.

Uitbestede transporten
Voorwaarden uitbestede transporten NL-EN-DE

Binnenlands vervoer
AVC 2002 NL Algemene Vervoerscondities

Grensoverschrijdend / buitenlands vervoer
CMR-verdrag NL / CMR-convention EN

Tankwagen-/ silovervoer
ATVC NL

Opslag- en bijkomende werkzaamheden / warehousing
Physical Distribution Voorwaarden 2000 NL

Expeditiewerkzaamheden
Nederlandse expeditievoorwaarden NL
Algemene voorwaarden / Algemene betalingsvoorwaarden
Algemene voorwaarden NL-EN-DE
TLN 2002 NL Algemene betalingsvoorwaarden

informatie opvragen?

Stuur bericht+31-(0)33-254 2525