Privacyverklaring

Privacyverklaring W. van Kommer B.V.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: W. van Kommer B.V., Ambachtsweg 24, 3771 MG Barneveld – e-mail: info@kommer.nl

Doel en rechtsgrond:
Wij verwerken persoonsgegevens van eigen personeel, sollicitanten, ingehuurd personeel, klanten, leveranciers en bezoekers. Hoofddoel hiervoor is het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten. Dat kan echter niet zonder subdoelen, w.o. planning, cursussen, registratie, voldoen aan wetgeving en veiligheid. Wij maken gebruik van verschillende rechtsgronden, waarbij in de meeste gevallen wettelijke verplichting of uitvoering van overeenkomst. Het komt echter voor dat W. van Kommer B.V. zich moet beroepen op een rechtvaardig belang of uw toestemming nodig heeft.

Ontvangers van persoonsgegevens (indien doorgegeven):
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan partijen wanneer daar een aanwijsbare aanleiding voor is. Bijvoorbeeld het afleveren van een zending, waarbij u graag gebeld wilt worden voor ontvangst. Verder worden gegevens opgeslagen in systemen van derden, bij wie wij services afnemen.

Bewaartermijnen:
Voor de bewaartermijnen maken wij gebruik van de langstlopende wettelijke termijnen, in combinatie met de in contracten overeengekomen termijnen.

Rechten:
Wij weten ons verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en wijzen u dan ook graag op uw rechten, te weten: Inzage, Wissen, Rectificatie, Beperking en het intrekken van toestemming. Mocht u ervoor kiezen om gegevens te laten wissen, dan kan dat gevolgen hebben voor de toekomstige samenwerking.
Hiervoor kunt u terecht bij W. van Kommer B.V., via bovenstaande adresgegevens.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens:
Zijn wij volgens u onjuist met uw persoonsgegevens omgegaan? Dan kunt u een zogenaamde ‘tip’ indienen bij de AP, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Bent u verplicht uw gegevens te verstrekken?
Nee, dat bent u niet. Echter als u zaken met ons gaat doen is het bijna onmogelijk om dat zonder persoonsgegevens te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan uw naam.

informatie opvragen?

Stuur bericht+31-(0)33-254 2525